Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Srbija -San Marino stupa na snagu

Srbija i San Marino potpisali su Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja 16. aprila 2018. godine, što je rezultiralo uklanjanjem San Marina sa srpske liste zemalja sa preferencijalnim poreskim režimom. Zakon o potvrđivanju ovog ugovoira je usvojen od strane Skupštine Srbije 25. septembra 2018. godine, a od San Marina se očekuje da počne sa primenom Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od januara 2019. godine.

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja uvodi sledeće principe i stope:

• maksimalnu stopu poreza po odbitku od 5% za dividende koje društvo isplaćuje svojim akcionarima koji direktno poseduju najmanje 25% kapitala kompanije koja isplaćuje dividende;
• maksimalno 10% stope poreza po odbitku za isplatu dividendi koje se isplaćuju akcionarima koji imaju manje od 25% kapitala kompanije;
• Interesi i autorske naknade uopsteno se oporezuju u zemlji prebivališta kompanije koja prima; ali ako se oporezuje u zemlji prebivališta kompanije koja plaća, porez ne može biti veći od 10%.
• U slučajevima kada je više od 50% vrednosti kompanije (za 365 dana pre prodaje) izvedeno iz nepokretnosti, kapitalni dobici od prodaje akcija nad takvim preduzećem mogu biti oporezivi u zemlji prebivališta kompanija koja se prodaje.
• U svim drugim slučajevima, kapitalni dobici od prodaje akcija biće oporezivi u zemlji prebivališta prodavca.

Kao rezultat uklanjanja sa liste nadležnosti za preferencijalni poreski režim, transakcije između pravnih lica iz Srbije i San Marina više neće biti podložne stopi od 25% poreza po odbitku. Savetujemo kompanijama koje posluju sa San Marinom da pažljivo preispitaju trenutnu praksu i procene da li će novi ugovor uticati na njihove transakcije.

Naš tim je spreman da odgovori na vaša pitanja o tome kako će sporazum pojednostaviti administrativne procedure i poresko opterećenje vezano za porez po odbitku i pružiti prilagođene smernice o osiguravanju poštovanja ugovora.


Katarina Predic
Partner, Tax, VAT and Transfer Pricing
Eurofast Global Serbia
T. +381 11 3241 484
E. katarina.predic@eurofast.eu


Please read our DISCLAIMER