Donijeta odluka o Izboru Agenata za Posredovanje

Sekretarijat za Razvojne Projekte donio je i objavio na svom sajtu Odluku o izboru agenata za posredovanje radi realizacije posebnog razvojnog programa kroz investicije. U saopštenju i Odluci je navedeno da su svega 3 aplikanta od ukupno 22 podnesene aplikacije ispunila sve uslove i stekla pravo na dobijanje licence.

Sekretarijat je naveo da su ove tri kompanije ispunile sve uslove:

1. Henley & Partners Government Services Ltd.
2. Arton Group GmbH
3. Apex Capital Partners

Sekretarijat će u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke, pripremiti Ugovor kojim će definisati agencijske uslove. Nakon potpisivanja Ugovora, Agentima će biti izdate licence.

*Naš tim eksperata u Crnoj Gori vam je na raspolaganju da odgovori na sva pitanja u vezi investicionih mogućnosti.


Bojana Minić
Konsultant za Investicije i Imigraciju
bojana.minic@eurofast.eu
T. +382 20 228 490
E. bojana.minic@eurofast.eu
W. www.eurofast.eu


Please read our DISCLAIMER