اجرای موافقتنامه مالیاتی بین ایران و قبرس

 

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس درتاریخ 14 دی ماه سال 1395 توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فروردین 1396 هجری شمسی (برابر با 21 مارس 2017 میلادی) و در جمهوری قبرس در هر سال مالیاتی که از اول ژانویه 2018 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1396 هجری شمسی) یا بعد از آن آغاز می گردد، نافذ خواهد بود.

این قوانین در مورد جمهوری اسلامی ایران شامل مالیات بر درآمد و در مورد جمهوری قبرس شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد شرکت، کمک مالی خاص در مورد امور دفاعی جمهوری قبرس و مالیات بر عواید سرمایه ها می باشد.

از مفاد این موافقتنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مالیات بر سود سهام: چنانچه مالـک منافع سود سهام مقیم دولت دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد چنانچه مالک منافع شرکتی (به جز مشارکت مدنی) باشد، که به ‌طور مستقیم حداقل بیست ‌و پنج درصد(۲۵%) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد. در تمام موارد دیگر، مالیات بر درآمد 10٪ می باشد.

هزینه های مالی : چنانچه دریافت ‌کننده، مقیم دولت دیگر و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد مالیات متعلقه از پنج ‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. لازم به ذکر است که در حال حاضر قبرس مالیات بر درآمد را اعلام نمی کند.

*اصطلاح «هزینه‌های مالی» به ‌گونه ای که در این قانون  به ‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به‌ ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد.

حق امتیاز: حق الامتیازهای حاصل شده در کشور مقابل  می تواند در دولت دیگر طبق قوانین آن دولت مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده مالک منافع حق‌الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از شش‌درصد(۶%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

 

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید:

علی نجم

مدیر ارتباط مشتریان بین المللی، حوزه ایران

ایمیل :ali.najm@eurofast.eu

شماره تماس  شرکت: 0035722699222

شماره تلفن همراه و تلگرام: 00989123138762

وب سایت شرکت :www.eurofast.eu