Φορολογικός Προγραμματισμός και Συμμόρφωση με τη Φορολογική Νομοθεσία

tax-planning

Η Eurofast παρέχει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα φορολόγησης και συμμόρφωσης με την φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να πετύχουν τους οικονομικούς τους σκοπούς και να μειώσουν τα φορολογικά βάρη.

Εκτός του ότι οι συνεργάτες μας εξειδικεύονται στη φορολόγηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της παροχής υπηρεσιών, των κατασκευών και της αγοράς ακινήτων, διαθέτουν ευρύ φάσμα γνώσεων, που μας δίνει τη δυνατότητα να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε πολλές και διαφορετικές καταστάσεις.

Ενημερωνόμαστε διαρκώς για όλες τις αλλαγές και τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας και των κανονισμών όλων των κρατών και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση. Η καθοδήγησή μας τους βοηθά να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις.

 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Eurofast Global σε ζητήματα φορολόγησης και συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία, περιλαμβάνουν και τη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων για:

  • Φυσικά Πρόσωπα.
  • Προσωπικές Εταιρείες.
  • Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.