Paušalisti i prijevoznici u cestovnom putničkom prometu – oprez! 1. 7. 2017. stupaju na snagu određene izmjene Zakona o fiskalizaciji

Zakon o fiskalizaciji je jedan od brojnih zakona zahvaćenih Poreznom reformom uvedenom 1. siječnja, 2017. Njegova izmjena je u većem dijelu stupila na snagu 1. siječnja, 2017, no određene odredbe stupit će na snagu tek 1. srpnja, 2017. Naime, poreznom reformom proširen je krug fizičkih osoba obveznika fiskalizacije koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju u paušalnom iznosu (tzv. paušalisti), a time se ujedno mijenja njihov položaj u odnosu na obveze koje proizlaze iz Zakona o fiskalizaciji. Zakon je stoga izmijenio definiciju obveznika fiskalizacije i ukinuo pojam „malog obveznika fiskalizacije“ što znači da svi paušalisti koji vrše gotovinsku naplatu od sada moraju izdavati račune s pomoću naplatnog uređaja. Kako bi se omogućila prilagodba novom načinu izdavanja računa, što uključuje i trošak nabave i implementaciju elektroničnog naplatnog uređaja, ova se obveza primjenjuje tek od 1. srpnja, 2017. godine.

Sukladno odredbama Zakona o fiskalizaciji u primjeni do 31. prosinca 2016. godine, postojale su dvije vrste obveznika fiskalizacije: obveznici fiskalizacije i tzv. mali obveznici fiskalizacije. Poreznom reformom podignut je prag za porezne obveznike kojima se porez na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i poljoprivrede i šumarstva može utvrđivati u paušalnom iznosu te je proširen krug obveznika koji mogu utvrđivati dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu na porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine i na porezne obveznike koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon.

Zakon o fiskalizaciji je stoga prilagodio definiciju obveznika fiskalizacije koja od 1.1.2017. razlikuje slijedeće obveznike:

  1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak te
  2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobitak prema zakonu kojim se uređuje porez na dobitak za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

To znači da postojeći paušalisti, kao i oni obuhvaćeni navedenom širom definicijom, imaju obvezu prilagoditi se zahtjevima Zakona o fiskalizaciji, ukoliko vrše gotovinsku naplatu. Važno je napomenuti da se ova obveza ne odnosi na građane kojima se  dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (tzv. iznajmljivači) oporezuje paušalno obzirom da se tu radi o dohotku od imovine, a ne od samostalne djelatnosti.

Uvezana knjiga računa će se i dalje koristiti, međutim isključivo:

  1. u slučaju kvara naplatnog uređaja, ako obveznik fiskalizacije nema zamjenski uređaj i
  2. kod obveznika fiskalizacije koji nisu u mogućnosti provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa što dokazuju potvrdom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

Obzirom da primjena predmetne obveze zahtijeva određena ulaganja i prilagodbu poslovanja paušalista, odobren je period prilagodbe od 6 mjeseci, pa će tako paušalisti imati obvezu izdavati račune putem naplatnih uređaja tek od 1.7.2017. Osim što će morati nabaviti elektronički naplatni uređaj, morat će nabaviti i programsko rješenje koje omogućava postupanje u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i o tome izvijestiti Poreznu upravu. Ovdje se susrećemo s dva nova momenta: a) obveza dostave podataka o osobama koje su obveznicima fiskalizacije implementirale programska rješenja za potrebe provođenja fiskalizacije te koja ta rješenja održavaju; i b) odgovornost proizvođača / održavatelja programskog rješenja kojeg obveznik fiskalizacije koristi za razmjenu podataka s Poreznom upravom. Novost su i prekršajne odredbe za proizvođača / održavatelja, u slučaju kada programsko rješenje omogućava postupke kojima se izbjegava provedba fiskalizacije izdavanja računa. Podsjećamo da su prekršajne odredbe stupile na snagu još 1. siječnja, 2017.

Zakon uvodi i promjenu u pogledu oslobođenja obveze fiskalizacije koja stupa na snagu 1.7.2017, a odnosi se na prodaju karata ili žetona u cestovnom putničkom prometu. Naime, nakon uvođenja obveze fiskalizacije, omogućena je prodaja karata i u samim prijevoznim sredstvima, čime se otvorio prostor za zlouporabu pa se broj prodanih karata, a time i ostvarenog prihoda, neistinito prikazivao. Izmjenama zakona, ukinuto je navedeno oslobođenje, s iznimkom cestovnog lokalnog linijskog prijevoza putnika u javnom prometu, u skladu s odlukama jedinica lokalne samouprave. Na njih se obveza fiskalizacije ne odnosi zbog mogućih gužvi na stajalištima i zastoja u prometu. Prodaja karata i žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu je i dalje oslobođena obveze fiskalizacije obzirom da se njihova prodaja može pratiti putem postojećih sustava prodaje.

Porezni obveznici, tzv. paušalisti, koji su dosad bili izuzeti od primjene Zakona o fiskalizaciji, kao i novoproširen opseg fizičkih osoba koje od 1.1.2017. pripadaju toj kategoriji, imaju obvezu izdavati račune u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, počevši od 1.7.2017. Također se ukida oslobođenje fiskalizacije kod prodaje karata ili žetona u cestovnom putničkom prometu, osim kod cestovnog lokalnog linijskog prijevoza putnika u javnom prometu. Podsjećamo da se izmjenama Zakona uvodi i odgovornost proizvođača / održavatelja programskih rješenja elektronskih naplatnih uređaja gdje se propisuju visoke novčane kazne ukoliko programsko rješenje dozvoljava izbjegavanje provedbe fiskalizacije (prekršajen odredbe su u primjeni od 1.1.2017.).

Silvia Cancedda, Client Relationship Advisor
David Jakovljevic, Tax and Legal Advisor
Eurofast Croatia
T: +385 1 7980 646
E: zagreb@eurofast.eu