Osobni odbitak i porezne olakšice u 2018

Osobni odbitak predstavlja neoporezivi dio dohotka i kojim se umanjuje osnovica za izračun poreza na dohodak. Od 1. siječnja, 2017. godine, uvedena je nova metoda obračuna osobnog odbitka čime se njegov osnovni iznos povećao na 3.800 kuna. Taj se iznos može dalje uvećavati primjenom odgovarajućeg koeficijenta za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, uz mogućnost dodatnog uvećanja kod invaliditeta uzdržanih osoba, odnosno samog poreznog obveznika. Kategorije osoba podobnih za korištenje osobnog odbitka moraju biti unesene u poreznu karticu poreznog obveznika i ne smiju primiti, na godišnjoj razini, više od 15.000 kuna (ranije 13.000 kuna) oporezivih primitaka, primitaka na koje se ne plaća porez i drugih primitaka koji se ne smatraju dohotkom sukladno Zakonu o porezu na dohodak, s određenim iznimkama poput socijalnih potpora, dječjeg doplatka, potporom za novorođenče, naknade za prijevoz i ostalih izričito navedenih iznimaka.

Užu uzdržavanu obitelj su dosad podrazumijevali bračni i izvanbračni drug, odnosno životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovog bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni i izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri i neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom.

Međutim, od 1. siječnja, 2018. taj se popis značajno sužava. Članovima uzdržavane uže obitelji će se stoga smatrati: bračni drug*, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu. Sukladno tome, slijedeće kategorije se neće više moći koristiti kao porezna olakšica i morat će se brisati iz porezne kartice poreznog obveznika do 31. siječnja, 2018.:

– roditelji bračnog druga* poreznog obveznika;
– preci i potomci u izravnoj liniji;
– maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava;
– bivši bračni drugovi*za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje.

* Sukladno Obiteljskom zakonu, pojam “bračni drug” uključuje i pojam izvanbračni drug, odnosno životni partner i neformalni životni partner.

U svrhu potrebe Zakona o porezu na dohodak, pojam „djeca“ obuhvaća i pojmove djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja.

Poslodavci koji koriste sustav ePorezna moći će tim putem dostavljati poreznoj upravi ažurirane porezne kartice svojih zaposlenika, uz neophodnu suglasnost zaposlenika. Takva suglasnost se ne treba dostavljati poreznoj upravi, već ju poslodavac mora čuvati u svojoj dokumentaciji. Takva mogućnost će zaposlenike osloboditi tereta odlaska u poreznu upravu i ishodovanja poreznih kartica s izmijenjenim podacima.

Silvia Cancedda, Client Relationship Advisor
David Jakovljevic, Tax and Legal Advisor
Eurofast Croatia
E: zagreb@eurofast.eu

Please read our DISCLAIMER