Ενδοομιλικές συναλλαγές

transfer-pricing

Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών του διεθνούς φορολογικού πεδίου και της επιτακτικής ανάγκης για διαφάνεια, ανταλλαγής στοιχείων και νομοθετική συμμόρφωση, είναι ασφαλές να πούμε ότι η Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό φορολογικό ζήτημα για τις Φορολογικές Αρχές. Δεδομένου ότι πάνω από 60% του παγκοσμίου εμπορίου λαμβάνει χώρα μεταξύ Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, έχει αυξηθεί σημαντικά η ανάγκη για αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό. Η αντιμετώπιση ζητημάτων Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών απαιτεί σήμερα μια συνολική προσέγγιση.

Σκεφτείτε το! Η αποτελεσματικότητα και η νομοθετική συμμόρφωση μιας εταιρείας που ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων, δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση του Ομίλου συνολικά.

Οι λύσεις που προτείνουμε

Η συμβουλευτική μας ομάδα μπορεί:

  • Να υπερασπιστεί την πολιτική τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών της επιχείρησής σας.
  • Να συντάξει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα σύστημα τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.
  • Να επιθεωρήσει και συγκεκριμενοποιήσει τον βασικό φάκελο τεκμηρίωσης του Ομίλου.
  • Να επιτύχει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία κάθε κράτους.

Η προσέγγισή μας

Η προσέγγιση της Eurofast επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των φορολογικών κινδύνων μέσω της επίτευξης ευνοϊκής φορολόγησης, με την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστούν την στρατηγική τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και να εξετάσουν τα φορολογικά προνόμια που μπορούν να αξιοποιήσουν, καθώς και να σχεδιάσουν οι ίδιοι την πολιτική Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενη φορολογική έκθεσή τους.

 

Ο φορολογούμενος πρέπει:

  • Να γνωρίζει τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τους κινδύνους που ενέχει η Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
  • Να αποφεύγει καταστάσεις και περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές σημαντικού και υψηλού κινδύνου μεταξύ συνδεδεμένων μερών.
  • Να είναι πάντοτε προετοιμασμένος για νέους κινδύνους, νέες ευκαιρίες και εναλλακτικές λύσεις.

 

Η Eurofast διαθέτει μια ομάδα επαγγελματιών με υψηλά προσόντα σε κάθε χώρα της Περιοχής. Είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε νομοθετική συμμόρφωση μέσω αποτελεσματικότερων αλυσίδων αξίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Γιατί να επιλέξετε την Eurofast?

Η ομάδα της Eurofast έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλες τις ανάγκες των πελατών. Η ομάδα Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών προσφέρει πρακτικές λύσεις στις ενδεχόμενες συνέπειες των κανόνων και κανονισμών Ενδοοομιλικών Συναλλαγών σε διάφορους φορολογικούς σχεδιασμούς, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες και λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της φορολογικής νομοθεσίας κάθε κράτους. Προσφέρουμε τις σωστές, εξειδικευμένες συμβουλές προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τους φορολογικούς κινδύνους, τα πρόστιμα και τις αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις. Η διεθνής ομάδα μας αποτελείται από ειδικούς που προέρχονται από διάφορες χώρες και κλάδους, όπως για παράδειγμα οικονομολόγους, φοροτεχνικούς και νομικούς, με ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο σε οικονομικά ζητήματα.