Διεθνής φορολόγηση

international-tax

Αναγνωρίζουμε πως το διασυνοριακό εμπόριο αποτελεί το κλειδί για την επιχειρηματική ανάπτυξη πολλών τοπικών και παγκόσμιων εταιρειών. Ωστόσο, μια ελλιπώς σχεδιασμένη φορολογική οργάνωση μπορεί να φέρει σε μειονεκτική θέση την επιχείρησή σας ή τον όμιλο επιχειρήσεων.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες διεθνούς φορολόγησης, σε όλο τον κόσμο, έχουν σχεδιαστεί για να μπορέσετε να λειτουργήσετε αποτελεσματικά σε αυτό το πλαίσιο. Πολλοί πελάτες μας παραδέχονται ότι στο παρελθόν δεν εκμεταλλεύτηκαν τα εμπορικά κίνητρα καθώς και ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην συμμόρφωση τους με περίπλοκους εμπορικούς κανονισμούς και τις τοπικές νομοθεσίες, με αποτέλεσμα να υποστούν φορολογικά πρόστιμα και ποινές, που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει.

Πιστεύουμε πως η διεθνής φορολόγηση και η φορολόγηση υπαγόμενη σε δικαιοδοσία πολλών κρατών, μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα, όταν γίνεται σωστός φορολογικός προγραμματισμός. Έχοντας αυτό κατά νου, βοηθούμε τις επιχειρήσεις να επιτύχουν χαμηλότερη φορολόγηση, να επανακτήσουν αχρεωστήτως καταβληθέντες φόρους, να διαμορφώσουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό για ανάπτυξη και εξέλιξη και να αποφύγουν τα φορολογικά πρόστιμα και ποινές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδιώκουμε την επίτευξη των υψηλότερων φορολογικών ελαφρύνσεων, την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων έναντι των δανειστών, την ελαχιστοποίηση των τελωνειακών τελών, έτσι ώστε να καταφέρουν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στον φορολογικό προγραμματισμό και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
  • Σχεδιασμό κινήτρων στο πλαίσιο των εξαγωγών
  • Διάρθρωση διεθνούς φορολόγησης
  • Προγραμματισμό σε σχέση με διεθνή τελωνειακά τέλη
  • Ανάλυση διεθνών φορολογικών συμβάσεων και υποβολή αιτήσεων
  • Σχεδιασμός εκπατρισμού και νομοθετική συμμόρφωση- μισθοδοσία υπαλλήλων στο εξωτερικό και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις