Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

corporate-services

Η Eurofast διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες πάνω στα διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε έννομης τάξης.

Ακολουθούμε όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τη σύσταση εταιρειών σε όλα τα κράτη όπου λειτουργούν τα γραφεία μας, όπως και στη Μεγάλη Βρετανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, το Μπελίζ, τις Σευχέλλες, και σε πολλά άλλα κράτη. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, σε διεθνές επίπεδο, κατά τη σύσταση εταιρειών.

Η Eurofast έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλές και βοήθεια πάνω στην εταιρική δομή και τις απαιτήσεις του νομικού συστήματος (διοίκηση, απαιτούμενο εταιρικό κεφάλαιο, προθεσμίες και λοιπές συναφείς προϋποθέσεις).

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ετησίως:

  • Διοικητική εκπροσώπηση.
  • Εκπροσώπηση μετόχων.
  • Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης.
  • Υπηρεσίες στην έδρα της επιχείρησης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
  • Διαχειριστικές και Διοικητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της εκπόνησης αποφάσεων, επισκόπησης των συμφωνιών, σύνταξης τιμολογίων κλπ.
  • Υπογραφή σε έγγραφα τραπεζικών συναλλαγών.

Κατά τη σύσταση εταιρείας με τη συνδρομή των γραφείων μας, μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε και στο άνοιγμα λογαριασμών στα κράτη στα οποία δραστηριοποιούμαστε, καθώς και άλλα κράτη εντός και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.