Λογιστικές Υπηρεσίες

accounting

Είναι τιμή μας να παρέχουμε λύσεις σε λογιστικά ζητήματα, ειδικά σχεδιασμένες για κάθε επιχείρηση.Aνεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησής σας, ακολουθούμε τις ανάγκες σας για ανάπτυξη και σχεδιάζουμε την κατάλληλη προσέγγιση για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη συγκεκριμένων απαιτήσεων σας. Είτε χρειάζεστε βοήθεια στον τομέα της διαχείρισης των λογιστικών βιβλίων και συμμόρφωσης στις κανονιστικές σας υποχρεώσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους, συνολικά ή εν μέρει, είτε απλά χρειάζεστε βοήθεια στη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Η προσέγγισή μας

Η ομάδα των λογιστών σε κάθε χώρα της Περιοχής μπορεί να σας συμβουλεύσει και να σας βοηθήσει να υιοθετήσετε τις ενδεδειγμένες και κατάλληλες λύσεις για την επιχείρησή σας:

  • Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων και ηλεκτρονικών λογιστικών αρχείων.
  • Σύνταξη των ενδιάμεσων/ετήσιων προϋπολογισμών και εκθέσεων.
  • Ανάλυση των διαφοροποιήσεων μεταξύ των πραγματικών και προϋπολογισμένων επιδόσεων.
  • Σύνταξη ενδιάμεσων/ετήσιων διαχειριστικών λογιστικών εκθέσεων.
  • Σύνταξη των φύλλων προβλέψεων ταμειακών ροών εκροών.
  • Σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ.
  • Σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ (VIES).
  • Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS).
  • Εποπτεία των λογιστικών τμημάτων και υποβολή εκθέσεων.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Eurofast?

- Για την ανάπτυξη και την εξέλιξη μιας επιχείρησης, η πληροφόρηση σε λογιστικά και διαχειριστικά ζητήματα πρέπει να είναι έγκαιρη και αξιόπιστη. Εάν αισθάνεστε πως η καθημερινή ρουτίνα των λογιστικών υπηρεσιών και η συμμόρφωση με τις νομικές διαχειριστικές υποχρεώσεις είναι δύσκολη και περίπλοκη, προκαλέστε μας να δημιουργήσουμε λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για εσάς, κατάλληλες για την επιχείρησή σας, και να σας υποστηρίξουμε έτσι ώστε να αφιερώσετε το χρόνο σας σε αυτό που κάνετε καλύτερα!