ایران، رشد تولید ناخالص داخلی 11.1%

بنا به گزارش فارس نیوز، تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ایران در سال جاری 6.4 درصد رشد داشته است.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، رشد تولید ناخالص داخلی کشور درسال گذشته را با احتساب بخش نفت 11.1 درصد  اعلام داشته است. پیش تر نیز در همین راستا، بانک مرکزی ایران رشد ناخالص داخلی را در سال گذشته بالغ بر 12.5% اعلام کرده بود.

با توجه به انتظار صندوق بین المللی پول از رشد ناخالص داخلی ایران که 6.6% درصد برای در سال گذشته بوده است، ایران توانسته است فراتر از انتظار جامع جهانی پیش رود. گرچه سهم عمده ای از این رشد اقتصادی ایران مربوط به بازگرداندن سهم فروش جهانی نفت پس از توافق JCPOA بین ایران و قدرت های اقتصادی جهانی بوده است.

علی نجم

مدیر ارتباط مشتریان بین المللی، حوزه ایران

ایمیل : ali.najm@eurofast.eu

شماره تماس شرکت: 0035722699222

شماره تلگرام: 00989123138762

وب سایت شرکت:  www.eurofast.eu: