ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Read in English

Ενώ ο νέος νόμος 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μετρά μόλις λίγους μήνες εφαρμογής και ενώ ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, όπως προβλέπεται, ψηφίστηκε πρόσφατα νέος νόμος που τροποποιεί κρίσιμες διατάξεις του ν. 4557/2018.

Με το νέο νόμο 4607/2019, διευκρινίζονται και επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις των άρθρων 3, 11, 20 και 21 του ν. 4557/2018 και συγκεκριμένα: οι αλλαγές του άρθρου 3 διευρύνουν το εύρος των εταιρειών που δεν υποχρεούνται να καταχωρίσουν τους πραγματικούς τους δικαιούχους στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, καθώς εξασφαλίζουν ήδη επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο της εταιρείας βάσει της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 11 αφορούν διόρθωση παραλείψεων του ν. 4557/2018, ενώ οι τροποποιήσεις των άρθρων 20 και 21 αφορούν το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών, εταιρικών οντοτήτων και καταπιστευμάτων που εδρεύουν ή φορολογούνται στην Ελλάδα καθώς και το περιεχόμενο και τον χρόνο καταχώρησής των σχετικών πληροφοριών.

Χωριστό ενδιαφέρον αξίζει να δοθεί στην τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 20 που, προβλέπει πλέον την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, σε απολύτως συγκεκριμένο εύρος πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση του πραγματικού δικαιούχου σε κίνδυνο. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα επιβολής ειδικού τέλους για την πρόσβαση στα ως άνω στοιχεία πραγματικών δικαιούχων, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπ. Οικ. και εισπράττεται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες τροποποιήσεις ή τις υποχρεώσεις σας ως εταιρεία εδρεύουσα ή φορολογούμενη στην Ελλάδα  βάσει του Ν. 4557/2018, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα συμμόρφωσης της εταιρείας μας.

Μαρία Σαραντοπούλου

Tax & Legal Advisor

T: +30 210 8257720

E: maria.sarantopoulou@eurofast.eu

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.