ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ “NON-DOM” ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4646/2019

[print-me]

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τότε που το ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε το νέο φορολογικό νόμο, υπ’ αριθμ. 4646/2019, που εισήγαγε σημαντικές αλλαγές στην ελληνική φορολογική νομοθεσία. Ιδιώτες, νομικές οντότητες και η φορολόγηση των ακινήτων έχουν ήδη επηρεαστεί και ενώ αναμένονται περισσότερες αλλαγές στο εγγύς μέλλον, στο παρόν άρθρο δίνεται έμφαση στο πολυαναμενόμενο καθεστώς “non-dom”.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4646/2019, παρέχονται στους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού υψηλού εισοδήματος (“High Net Worth Individuals” (HNWI), αξιόλογα κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα. Το εναλλακτικό φορολογικό καθεστώς (non-dom) υπαγορεύει ότι ο επενδυτής θα καταβάλει έναν σταθερό φόρο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ / ανά φορολογικό έτος, ανεξάρτητα από το συνολικό εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό. Αυτό το ευνοϊκό καθεστώς μπορεί να εφαρμοστεί για μέγιστη χρονική διάρκεια 15 οικονομικών ετών. Οι HNWI που επιλέγουν να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα θα απολαμβάνουν τα προνόμια της ειδικής αυτής φορολογικής μεταχείρισης, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Ο φορολογούμενος δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος για τα τελευταία επτά από τα οκτώ χρόνια πριν από τη μεταβίβαση της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα και
  2. Ο φορολογούμενος πρέπει να αποδείξει ότι είτε ο ίδιος ή συγγενής έχουν επενδύσει τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ σε ακίνητη περιουσία ή σε επιχείρηση ή σε κινητές αξίες ή μετοχές νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα. Η εν λόγω επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω νομικής οντότητας στην οποία ο φορολογούμενος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών.

Επιπλέον, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επέκταση αυτού του καθεστώτος σε συγγενικό πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή θα καταβάλει πρόσθετο φόρο 20.000€ / ανά συγγενή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διατάξεις αναφορικά με δωρεές, κληρονομιές και γονικές παροχές δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

Με την καταβολή αυτού του σταθερού φόρου, ο φορολογούμενος δεν έχει άλλη φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που αποκτά στο εξωτερικό και απαλλάσσεται επίσης από το φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς για ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Η ομάδα της Eurofast  στην Αθήνα βρίσκεται στη διάθεση των φυσικών προσώπων που επιθυμούν να επωφεληθούν από το καθεστώς non-dom στην Ελλάδα.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μαρία Σαραντοπούλου, Υπεύθυνη του Φορολογικού και Νομικού Τμήματος, στο email maria.sarantopoulou@eurofast.eu

Μαρία Σαραντοπούλου
Υπεύθυνη του Φορολογικού και Νομικού Τμήματος
maria.sarantopoulou@eurofast.eu