Το επιχειρηματικό σχέδιο της διαδικτυακής επιχείρησης

Greece/September 2014

Πολλοί ασχολούνται με διαδικτυακές εφαρμογές και άλλες διαδικτυακές επιχειρηματικές δραστηριότητες και συχνά έχει έρθει η στιγμή να πρέπει να παραδώσουν στον συνεργάτη τους, ένα αναλυτικό και εμπεριστατωμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).

Ας δούμε όμως ποιά είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει το business plan μίας εταιρίας για παράδειγμα με διαδικτυακές εφαρμογές.

Ορισμοί που περιλαμβάνουν :

• Tη νομοθεσία

• Την εταιρία, τη νομική μορφή και ταυτότητά της

• Περιγραφή του ιστότοπου/ιστοσελίδας/portal

Περίληψη του Επιχειρηματικού σχεδίου

• Target Group της εταιρίας

• Eίδη operations

• Επαγγελματικό προφίλ του operator

• Προφίλ των διευθυντών και εμπειρία στο χώρο (πρέπει να δοθεί έμφαση)

• Εκτίμηση του promoter της εταιρίας ότι η εταιρία θα αρχίσει τις λειτουργίες την…………….(να τεθεί ημερομηνία έναρξης των λειτουργιών του operator)

Περιγραφή της επιχείρησης

Δομή (ταυτότητα μετόχων, αριθμός μετοχών)

Περιγραφή της ομάδας (Σύντομα βιογραφικά σημειώματα)

Των μετόχων

Των διευθυντών

Της ΙΤ ομάδας

Σχέδιο λειτουργιών

Περιγραφή της ιστοσελίδας (πρόσβαση χρηστών, περιγραφή επιχειρηματικών σχεδίων για την βελτίωση της ιστοσελίδας στο μέλλον, περιγραφή γραφικών, marketing tools)

Screenshots

Εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα (γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα screenshots). H εγγραφή λαμβάνει χώρα στα ακόλουθα στάδια:

i) δημιουργία λογαριασμού (username και password)

ii) παροχή προσωπικών στοιχείων του χρήστη

Tα στοιχεία που ο χρήστης πρέπει να προσκομίσει για την online εγγραφή είναι τα ακόλουθα:

• Ηλεκτρονική διεύθυνση

• Password

• Όνομα

• Επώνυμο

• Ημερομηνία γεννήσεως

• Φύλο

• Aριθμό τηλεφώνου

• Αριθμό τηλεμοιοτυπίας

• Διεύθυνση

• Χώρα

• Ταχυδρομικό κώδικα

• Καθιερωμένο όνομα

• Γλώσσα

• Νόμισμα Συναλλάγματος

Οι ακόλουθες πληροφορίες απαιτούνται για την καταβολή χρημάτων

i) Τύπος πληρωμής

ii) Αριθμός κάρτας

iii) Aριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου

Online registration:

Promotions: Τα εργαλεία του marketing που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο/ιστοσελίδα

Transactions: διάφοροι τρόποι συναλλαγών/πληρωμών του εκάστοτε χρήστη

Updating personal data: subpage ανανέωσης των προσωπικών στοιχείων των χρηστών

Tί γίνεται στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας π.χ της εφαρμογής λόγω τεχνικού προβλήματος της εταιρίας/operator

Η διαχείριση κινδύνου και ο υπεύθυνος της διαχείρισης κινδύνου:

Σύστημα ελέγχου και σχετικό Λογισμικό

Περιγραφή της πλατφόρμας

Η Υποστήριξη της λειτουργίας και διατήρησης του συστήματος ελέγχου και του Λογισμικού.

Η Διαχείριση και ροή των χρημάτων περιλαμβάνει :

Περιγραφή του Operations account, User’s account, των currencies που θα χρησιμοποιούνται για όλες τις συναλλαγές των πληρωμών, αναλήψεων και μεταφοράς χρημάτων.

Οι Λειτουργίες της ιστοσελίδας για την προστασία του χρήστη:

Προστασία του χρήστη

o Νομική προστασία του χρήστη

o Εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη

o Προστασία των οικονομικών στοιχείων του χρήστη.

o Σε μερικές περιπτώσεις business plan μπορεί να ζητηθεί και πρόβλεψη για εξυπηρέτηση χρήστη με τηλεφωνικό κέντρο για την λύση τυχόν προβλημάτων, διαχείριση παραπόνων κλπ.

Σχέδιο έρευνας Marketing

Ανάλυση της Βιομηχανίας του Internet και της γεωγραφικής περιοχής του target group της εταιρίας/operator.

Η Eνδελεχής ανάλυση περιγράφει :

Τις δυνατότητες για επιτυχή λειτουργία σε καθημερινή βάση

Τις δυνατότητες για βελτίωση των λειτουργιών και προώθηση επιχειρηματικών καινοτομιών

Τα αδύνατα σημεία της εταιρίας/operator (π.χ αδύνατο σημείο μπορεί να αποτελεί η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας σε διαδικτυακές εφαρμογές, αλλά στο σημείο αυτό του επιχειρηματικού σχεδίου γράφουμε την εναλλακτική λύση και τις προτάσεις αντιμετώπισης αυτού του αδύνατου σημείου)

Τις ευκαιρίες που θα εκμεταλλευτεί η εταιρία ώστε να απευθυνθεί και προς άλλες αγορές

Τις απειλές, όπως τους ανταγωνιστές της Βιομηχανίας ή και τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτουν οι τράπεζες για τις συναλλαγές με τους χρήστες

Ανάλυση του ανταγωνισμού:

• Προφίλ ανταγωνιστών και τρόποι αντιμετώπισης του ανταγωνισμού

• Στρατηγική του Marketing (καθιέρωση ισχυρού brand name, web marketing και παραδοσιακό marketing) επίσης περιλαμβάνει

• Ιn – house marketing τμήμα (π.χ ένας τρόπος marketing είναι τα τηλεφωνήματα από το marketing department σε υποψήφιους πελάτες για την προώθηση της εταιρίας/operator)

Διαφήμιση μέσω του Τύπου:

• Online Marketing μέσω Affiliate Programs, search engine optimization, χρήση των Social networking websites όπως MySpace, Hi5 & Facebook

• Σχέδιο για αποστολή άμεσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Direct Mail Plan)

Οικονομικό Σχέδιο:

• Οικονομικές προβλέψεις για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της εταιρίας.

Οι προβλέψεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν :

1.Δήλωση μηνιαίου εισοδήματος για τον πρώτο χρόνο

2.Δήλωση εισοδήματος στο τέλος του κάθε χρόνου

3.Δήλωση οικονομικής κατάστασης για τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο χρόνο

4.Μηνιαία δήλωση για κυκλοφορία ρευστού για τον πρώτο χρόνο (χρήμα που εισέρχεται και εξέρχεται)

5.Δήλωση κυκλοφορίας ρευστού για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας

6.Yπολογισμός της φορολογίας για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας

Βέβαια για την ετοιμασία ενός επιτυχημένου και ρεαλιστικού business plan, θα χρειαστεί η ομαδική εργασία και αρμονική συνεργασία Δικηγόρου, Λογιστή-Οικονομικού Συμβούλου, Προγραμματιστή και φυσικά ενός συμβούλου Marketing προκειμένου όλες οι πτυχές του business plan ν’ αποτυπωθούν αναλυτικά και τεκμηριωμένα.

Chryssa Tsiotsi
Source: http://www.news.gr