Σχέδιο παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εισαγωγή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών για το έτος 2017, η Κυβέρνηση της Κύπρου ανακοίνωσε την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων που θα προχωρήσουν στην Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  που απορρέει από το γενικό πλαίσιο Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου γνωστού σαν EMAS. Αρμόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση και στήριξη του συγκεκριμένου σχεδίου είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το σχέδιο απευθύνεται σε όλα τα είδη των οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες και οι ευρύτερες  συμπεριφορές μπορεί να επιβαρύνουν αρνητικά το περιβάλλον και όπου μέσα από στοχευμένες ενέργειες μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσπαθούν να αλλάξουν το τρόπο λειτουργίας τους για να μπορέσουν να βελτιώσουν προς το καλύτερο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.

Το Σχέδιο παρέχει σε αυτούς που συμμετέχουν κρατική υποστήριξη σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης και της αξιολόγησης των επιδόσεων τους, όμως εναπόκειται στον κάθε οργανισμό ξεχωριστά να καθορίσει το δικό του Σύστημα των νέων λειτουργιών και διαδικασιών που θα επιφέρουν τις προσδοκώμενες  περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Η οικονομική πρόνοια καλύπτει 70% επιχορήγηση των υπηρεσιών για εγκατάσταση του Συστήματος με μέγιστο 2.000, επιπλέον 500 για κόστος επαλήθευσης του Συστήματος και 500 για κόστος μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σχέδιο πρέπει να γνωρίζουν ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι 10 Νοεμβρίου, 2017 μέσω καταχώρησης που πρέπει να γίνεται στο μητρώο EMAS.

Η Eurofast είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε σε σχέση με αυτό το Σχέδιο.