Λήγει την 1 Νοεμβρίου 2020 η υποχρέωση καταχώρισης των Πραγματικών Δικαιούχων για τις επιχειρήσειςΣας ενημερώνουμε ότι η παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 έληξε την 1 Οκτωβρίου 2020.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις και οντότητες με επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καλούνται να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους έως την 1η Νοεμβρίου 2020.

Οι ειδικοί μας σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σας, να σας παρέχουν όλες τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της συμμόρφωσής σας με την εν λόγω υποχρέωση. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Σαραντοπούλου, Νομική Σύμβουλος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maria.sarantopoulou@eurofast.eu

Η Eurofast είναι ένας συμβουλευτικός οργανισμός επιχειρήσεων που απασχολεί τοπικούς συμβούλους σε περισσότερες από 23 πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής (SEEME). Ο οργανισμός είναι μοναδικά τοποθετημένος ως ένα σημείο αναφοράς για επενδυτές και εταιρείες που αναζητούν επαγγελματικές υπηρεσίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Maria Sarantopoulou
Chief Tax and Legal Advisor
Eurofast Greece
maria.sarantopoulou@eurofast.eu