Κύπρος: Παράταση Προθεσμίας για εφαρμογή της Οδηγίας DAC-6

H Eurofast θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι το Τμήμα Φορoλογίας έχει δώσει εκ νέου παράταση στην εφαρμογή της οδηγίας για υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC-6) μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.  

Η εφαρμογή της οδηγίας DAC6 συνεχίζει να είναι αναδρομική και αφορά δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις μετά την 25η Ιουνίου 2018 με τις ακόλουθες προθεσμίες:  

  1. Διασυνοριακές ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την 25η Ιουνίου 2018 έως την 30η  Ιουνίου 2020 
  2. Διασυνοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2020 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες έπρεπε να υποβληθούν εντός 30 ημερών 
  3. Διασυνοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες οποία έπρεπε να υποβληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν διαθέσιμες για εφαρμογή ή είναι έτοιμες για εφαρμογή ή έχει γίνει το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή τους (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο) 
  4. Δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις για τις οποίες οι δευτερεύοντες διαμεσολαβητές παρείχαν/θα παράσχουν υποστήριξη βοήθεια, ή συμβουλές, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (δηλαδή εντός της συνήθους περιόδου εφαρμογής της οδηγίας) και έπρεπε να υποβάλουν πληροφορίες εντός 30 ημερών από την επομένη ημέρα που παρείχαν/θα παράσχουν υποστήριξη / βοήθεια ή συμβουλή. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εφαρμογή της ΕΑΒ6 στην Κύπρο, επικοινωνήστε με τον Κωνσταντίνο Παύλου,  Συνήγορο/Νομικό Σύμβουλο, στο constantinos.pavlou@cypress.com.cy.

Constantinos Pavlou
Corporate & Legal Advisor
Eurofast Nicosia
nicosia@eurofast.eu