Κύπρος: Επίδομα Ασθενείας μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Αριάδνη”

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει θέσει σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Βάσει των ανωτέρω, από την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 τερματίζεται η παραλαβή και έγκριση έντυπων αιτήσεων. Όλες οι αιτήσεις για επίδομα ασθενείας θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά προκειμένου να γίνονται αποδεκτές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την πιο πάνω διαδικασία είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης στην ηλεκρονική πλατφόρμα “Αριάδνη”.

Σχετικές οδηγίες για την πλήρη ενημέρωση για την υποβολή της αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mlsi.gov.cy.

Για περισσότερες πληφοροφίες μπορείτε να επικοινώνησετε με τη Μαρία Καραμούζη, Payroll Specialist, στα γραφεία της Eurofast στη Λευκωσία, στο nicosia@eurofast.eu

Η Eurofast είναι ένας οργανισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που απασχολεί τοπικούς συμβούλους σε περισσότερες από 23 πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Ο Οργανισμός κατέχει μοναδική θέση ως πάροχος πολλαπλών υπηρεσιών στις προτιμήσεις των επενδυτών και των εταιρειών που αναζητούν επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσίες σε τομείς Tax & Transfer Pricing Payroll & Employment  Accounting & Audit Advisory & Corporate.

Maria Karamouzi

Maria Karamouzi
Payroll Specialist
Eurofast Nicosia
nicosia@eurofast.eu