Η Κύπρος αυξάνει τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης το 2019

Οι εισφορές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SIF) θα αυξηθούν αρχίζοντας από τον Ιανουάριο του 2019, ενώ οι εισφορές για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας (NHIS) θα αρχίσουν το Μάρτιο του 2019.

Οι εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης αυξάνονται από το 2019

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, ένας πρόσθετος συντελεστής συνεισφοράς στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αυξήσει κατά 0,5% τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου αυξάνοντας ουσιαστικά το ποσοστό από 7,8% σε 8,3%. Περαιτέρω αυξήσεις, όπως περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω, θα εφαρμοστούν στα επόμενα έτη:

Συνεισφορές:

• 21,5% από 1.1.2019: 8.3% θα αφαιρεθεί από τον εργοδότη και 8.3% από τον εργαζόμενο
• 22,8% από 1.1.2024: 8,8% θα αφαιρεθεί από τον εργοδότη και 8,8% από τον εργαζόμενο
• 24,1% από 1.1.2029: 9,3% θα αφαιρεθεί από τον εργοδότη και 9,3% από τον εργαζόμενο
• 25,4% από 1.1.2034: 9,8% θα αφαιρεθεί από τον εργοδότη και 9,8% από τον εργαζόμενο
• 26,7% από 1.1.2039: 10,3% θα αφαιρεθούν από τον εργοδότη και 10,3% από τον εργαζόμενο

Εισαγωγή στο Γενικό Σύστημα Υγείας (NHS)

Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας πρόκειται να ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2019 και αρχικά να καλύπτει μόνο εξωτερική περίθαλψη με πλήρη εφαρμογή που αναμένεται να οριστικοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2020. Επί του παρόντος το γενικό σύστημα υγείας στην Κύπρο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη φροντίδα που παρέχεται από κυβερνητικά κέντρα υγείας, μια σημαντική αλλαγή για την Κύπρο. Το νέο σύστημα θα παρέχει ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους Κυπρίους στην ίδια φροντίδα υγείας χωρίς περιορισμούς.

Το NHS θα χρηματοδοτείται μέσω ατομικών, εργοδοτικών και κρατικών συνεισφορών. Αρχικά, οι εισφορές καθορίζονται στο 1,70% για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, 1,85% για τους εργοδότες, 1,65% για το κράτος και 2,55% για τους αυτοαπασχολούμενους. Ένα χρόνο αργότερα, αρχίζοντας από την 1η Μαρτίου 2020, οι συνεισφορές για την κάλυψη τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής περίθαλψης θα τροποποιηθεί σε 2,65%, για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, 2,90% για τους εργοδότες, 4,70% για το κράτος και 4% για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι εισφορές θα αφαιρεθούν από το σύνολο των αποδοχών του υπαλλήλου μέχρι του ποσού των € 180.000.

Το NHS σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους ιατρούς, το ιατρικό εργατικό δυναμικό και τις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα υγείας στην Κύπρο. Θα προσφέρει ευκαιρίες στη χώρα ώστε να αναπτύξει τον ιατρικό τουρισμό, να αξιοποιήσει τους αναγνωρισμένους ερευνητές της ενώ θα συμβάλει περαιτέρω στην ιατρική επιστήμη.

Εάν το σύστημα υλοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί, τότε θα μειωθούν οι δαπάνες εκτός λειτουργίας και θα μηδενιστούν οι παροχές, όπως και στην συμπληρωματική ασφάλιση υγείας που παρέχεται από τον εργοδότη και χρησιμοποιείται ευρέως στην Κύπρο. Από την άλλη πλευρά, το νέο σύστημα θα σημαίνει υψηλότερο κόστος μισθοδοσίας τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους. Επιπλέον, το νέο σύστημα θα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά το μεταβατικό στάδιο.

Η ομάδα της Eurofast Κύπρου είναι διαθέσιμη για απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές και στη διάθεσή σας ώστε να σας παρέχει συμβατές, ακριβείς και επαγγελματικές υπηρεσίες μισθοδοσίας προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.


Christina Christou, christina.christou@eurofast.eu
Maria Nicolaou, maria.nicolaou@eurofast.eu
Eurofast Cyprus


Please read our DISCLAIMER