Είστε ενήμεροι για την υποχρέωσή σας να δηλώσετε στις ΗΠΑ τους Χρηματοπιστωτικούς Λογαριασμούς σας σε Αλλοδαπές Τράπεζες?

Οι ΗΠΑ προέβλεψαν για πρώτη φορά την υποχρέωση δήλωσης FBAR το έτος 2011 με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών από υπηκόους ΗΠΑ, κατοίκους ΗΠΑ, εταιρείες, συνεταιρισμούς ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες αφορούν σε περιπτώσεις όπου υπάρχει όφελος από αλλοδαπό χρηματοπιστωτιικό λογαριασμό συμπεριλαμβανομένου τραπεζικού λογαριασμού, χρηματιστηριακού λογαριασμού, αμοιβαίου κεφαλαίου, εμπιστεύματος ή άλλου τύπου ξένου χρηματοπιστωτικού λογαριασμού που κατέχει ένα πρόσωπο των ΗΠΑ, εκτός των ΗΠΑ. Η δήλωση αυτή έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με τη φορολογική υποχρέωση του εκάστοτε προσώπου των ΗΠΑ, ακόμη και εάν, ο λογαριασμός παράγει μη φορολογητέο εισόδημα.

Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει όφελος από προσωπικούς ή/και εταιρικούς λογαριασμούς εκτός των ΗΠΑ και οπουδήποτε στον κόσμο, όταν έχει εξουσία υπογραφής ή δυνατότητα άσκησης ελέγχου επί του εκάστοτε λογαριασμού. Η δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί, εφόσον σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ενός έτους οι λογαριασμοί υπερβούν το ποσό των USD 10,000.

Η υποχρέωση δήλωσης FBAR είναι ετήσια και πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους για πληροφορίες του προηγούμενου έτους. Η δήλωση FBAR δεν μπορεί να κατατεθεί ή/και υποβληθεί με την ομοσπονδιακή φορολογική δήλωση και από το 2013 κατατίθεται ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αίτημα παράτασης της προθεσμίας κατάθεσης της δήλωσης FBAR, ενώ προβλέπονται αστικές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη σκόπιμης παράλειψης της καταχώρησης που όμως δεν μπορούν να υπερβούν τα USD 10,000 ανά παράβαση. Οι υπαίτιες παραβάσεις ενδέχεται να επισύρουν ποινικές κυρώσεις,οι οποίες μπορεί να είναι μεγαλύτερες από USD 100,000 ή το 50% του υπολοίπου του λογαριασμού.

Η εταιρεία μας μέσω της εκτεταμένης εμπειρίας της στην υποβολή αναφορών προς τις φορολογικές αρχές παγκοσμίως, ήδη πάνω από 30 χρόνια, μπορεί να σας υποστηρίξει και να σας συμβουλέψει σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων. Οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ ολοένα υιοθετούν πιο αυστηρά μέτρα και οι Αμερικάνοι του εξωτερικού εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για υποβολή αναφορών. Είναι πολύ σημαντικό οι δηλώσεις σας να κατατεθούν ορθά και στην ώρα τους προκειμένου να αποφύγετε οποιαδήποτε δυσάρεστη όχληση από τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με την υποβολή της φόρμας FBAR, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας:

Κύπρος
Άντρη Χριστοδούλου
Email: andri.christodoulou@eurofast.eu
Τηλέφωνο: +357 22 699 222

Ελλάδα
Μαρία Σαραντοπούλου
Email: maria.sarantopoulou@eurofast.eu
Τηλέφωνο: +30 210 8257722