Διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Greece/September 2014

Τί ισχύει για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε μία άλλη χώρα και τί ισχύει για τη μεταφορά χρημάτων από τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη;

Εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές είναι οι διασυνοριακές συναλλαγές που γίνονται.

Ως εκ τούτου, εύλογα προκύπτουν διάφορες απορίες σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από άλλη χώρα, την ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό μου όταν βρίσκομαι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Θέλετε για παράδειγμα να ανοίξετε λογαριασμούς όψεως σε τράπεζα της Γαλλίας. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση; Ως κάτοικος της ΕΕ, μπορείτε να αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες οπουδήποτε στην ΕΕ. Οι τράπεζες, ωστόσο, είναι ελεύθερες να αποφασίζουν αν θα σας ανοίξουν λογαριασμό.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το τι ακριβώς σημαίνει για σας στην πράξη το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ορισμένοι εργοδότες μπορεί να θέλουν οπωσδήποτε να έχετε τοπικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα καταθέτουν τον μισθό σας. Η γαλλική τράπεζα για την οποία ενδιαφέρεστε μπορεί επίσης να θέτει ως όρο το να έχετε διεύθυνση στη Γαλλία. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχετε διασαφηνίσει πριν ανοίξετε το λογαριασμό στην Γαλλία ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε οι ίδιοι τον λογαριασμό σας στην τράπεζα, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την ταυτότητά σας. Ορισμένες συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές μπορεί να διαρκούν περισσότερο αν ο λογαριασμός σας βρίσκεται στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να σας είναι δυσκολότερο να υποβάλετε κάποια καταγγελία.

Εάν τώρα ζείτε π.χ στο Βέλγιο και θέλετε να αγοράσετε μία ηλεκτρική συσκευή από Γερμανό πωλητή. Θα επιβαρυνθείτε με τραπεζικά έξοδα μεταφέροντας χρήματα μέσω τραπέζης;

Για ποσό μικρότερο των 50.000 ευρώ, μια διεθνής τραπεζική μεταφορά σε ευρώ εντός της ΕΕ ΔΕΝ κοστίζει ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ από μια μεταφορά μεταξύ δύο τραπεζικών λογαριασμών στην ίδια χώρα.

Οπότε, η μεταφορά χρημάτων στον Γερμανό πωλητή δεν θα σας κοστίσει περισσότερο από μια ανάλογη μεταφορά σε βελγικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Θα πρέπει να δώσετε στην τράπεζά σας τους κωδικούς BIC και IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του πωλητή. Αν δεν τους δώσετε, ίσως χρειαστεί να επιβαρυνθείτε περισσότερο.

Άλλα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές είναι ότι αν κάνετε ανάληψη άλλων νομισμάτων εκτός του ευρώ, η τράπεζα μπορεί να σας χρεώσει.

Βέβαια, όταν κάνετε ανάληψη ευρώ σε άλλη χώρα της ΕΕ, η τράπεζα δεν μπορεί να σας χρεώσει περισσότερο από αυτό που ισχύει για τέτοιου είδους συναλλαγές στη χώρα σας.

Αν έχετε τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ και χρησιμοποιείτε ΑΤΜ για ανάληψη ευρώ σε άλλη χώρα της ΕΕ, η επιβάρυνσή σας είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που ισχύει για την ανάληψη χρημάτων στη χώρα σας.

Αν βέβαια, πραγματοποιείτε ανάληψη από ATM σε νόμισμα εκτός του ευρώ (δανικές κορόνες, λίρες στερλίνες, κ.λπ.), έχετε μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Πόσο θα επιβαρυνθώ αν μεταφέρω χρήματα από τον λογαριασμό μου σε λογαριασμό σε άλλη χώρα της ΕΕ; Δεν μπορείτε να επιβαρυνθείτε για τη μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό σε άλλη χώρα της ΕΕ περισσότερο από όσο επιβαρύνεστε για τη μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό στη χώρα σας.

Οι επιβαρύνσεις για διάφορες πληρωμές ποικίλλουν από τράπεζα σε τράπεζα. Ο μόνος κανόνας που ισχύει είναι ότι η επιβάρυνση για μεταφορά σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από την επιβάρυνση για τον ίδιο τύπο συναλλαγής στο εσωτερικό της χώρας (εφόσον το μεταφερόμενο ποσό είναι μικρότερο από 50.000 ευρώ).

Επίσης, σχετικά με τα ιδιωτικά συστήματα συνταξιοδότησης της εταιρίας, μπορεί να προκύψει το εξής ερώτημα:

Το ιδιωτικό σύστημα συνταξιοδότησης της εταιρείας σας υπάγεται σε ταμείο συντάξεων άλλης χώρας της ΕΕ. Προστατεύονται τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα;

Οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ συστήνοντας ταμεία συντάξεων σε άλλη χώρα της ΕΕ. Έτσι, η εταιρεία σας μπορεί να εξοικονομεί πόρους και εσείς να έχετε καλύτερους όρους συνταξιοδότησης.

Ανεξάρτητα από το εάν τα ταμεία συντάξεων είναι εγκατεστημένα στη δική σας ή άλλη χώρα της ΕΕ, οφείλουν να εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες προληπτικής εποπτείας για υψηλό βαθμό ασφάλειας. Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις επενδύσεις, για παράδειγμα, επιβάλλουν στα ταμεία να επενδύουν τα χρήματά σας κατά τρόπο που να εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά σας.

Chryssa Tsiotsi,
Eurofast Global, Athens office
Source: http://www.news.gr
www.eurofast.eu