ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

[print-me]

Τα τελευταία μέτρα στήριξης της ελληνικής Κυβέρνησης κατά της εξάπλωσης του Covid-19, που αποφασίστηκαν στις 30.03.2020, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διάταξη σχετικά με την αναστολή του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο προβλέπεται από τον Νόμο 4557 / 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της 4ης Δέσμης Μέτρων της 30.03.2020, αναστέλλεται η λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για περίοδο τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Επιπλέον, η αναστολή μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα 3 μηνών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναστολής, αναστέλλονται επίσης όλες οι τρέχουσες προθεσμίες υποβολής πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους.

Υπενθυμίζουμε ότι το ελληνικό Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είχε μόλις τεθεί ξανά σε λειτουργία στις 3 Μαρτίου.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις βάσει του νόμου 4557/2018 κατά της νομιμοποίησης παράνομα αποκτηθέντων εσόδων ή τα νέα μέτρα υποστήριξης κατά του Covid-19, επικοινωνήστε με το Νομικό Τμήμα της Eurofast μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις maria.sarantopoulou@eurofast.eu .

Maria Sarantopoulou
Chief Tax & Legal Advisor
maria.sarantopoulou@eurofast.eu