Међународни порез

international-tax

Препознајемо да је прекогранично трговање  кључни подстрекивач пословног раста највећег броја регионалних и глобалних компанија. Ипак, лоше планирана пореска структура може да  нанесе штету вашој компанији или групацији.

Наше међународне пореске услуге су осмишљене да вам помогну да радите на порески ефикасан начин. Многи од наших клијената признају да претходно нису користили предности трговачких олакшица, као и да су се суочавали са потешкоћама при усклађењу са сложеним трговинским режимина локалних јуриздикција, при чему се крајњи резултат обично  састојао од плаћања непотребних пореских казни и пенала.

Верујемо да међународни и мулти-јуриздикциони порези представљају могућност за знатно повољније резултате, када се користи правилно планирање међународних пореза. Имајући то у виду, помажемо бизнисима да оптимизирају њихове ефективне пореске стопе, да изврше повраћај више плаћеног пореза, да стратешки планирају њихов раст и развој, као и да избегавају плаћање пореских казни и пенала.

У нашем раду са међународним компанијама које тргују на глобалном нивоу, стремимо  да им обезбедимо максималне пореске бенефиције, заштиту њихових средстава од повериоца, смањење царинских дажбина, и тиме им  омогућавамо да  посвете више времена фокусирајући се  расту њихових бизниса.

Наше услуге укључују:

  • Планирање међународних пореза и усклађење са истим
  • Планирање стимулација за извоз
  • Структурирање међународних пореза
  • Планирање међународних царинских дажбина
  • Анализа међународних пореских договора и подношења
  • Планирање међународног особља и усклађеност – плата и других пореза за запослене из иностранства