Интелектуално власништво (ИВ)

 

Права на интелектуално власништво и одговарајући финансијски менаџмент

Права на интелектуално власништво додају вредност бизнисима и при формирању ИВ компаније, неопходна је дубинска анализа у процесу препознавања и идентификивања свих могућих права интелектуалног власништва.

Треба пажљиво размислити која је најпогоднија јуриздикција за остварење права на интелектуално власништво. Изабрана јуриздикција треба да понуди широки спектар договора о избегавању двоструког опорезивања, така што ће се  права на интелектуално власништво моћи користити у великом броју земаља. Поред тога, због избегавања двоструког опорезивања, препоручљиво је да се на приходе по основу  ауторских права, која према поседовању права на интелектуално власништво, компанија има право да оствари, да се аплицира повољан порез са задршком. Поред тога, се препоручује да земља пореске резидентности компаније, која је власник права на интелектуално власништво,  нуди повољан порески режим.

Ми, у Еурофаст-у, препознајемо да се пореска комплексност јавља када се компаније упуштају у међународне операције као резултат  мулти – јурисдикцијске средине у којој функционишу. Но, уколико се правилно структурирају, такве међународне операције  чини се  могу да обезбеде још већу флексибилност! А када је реч о активноститима интелектуалног власништва, стремљење јесте што повољнија пореска стопа.

Наше услуге укључују:

  • Планирање структуре шеме, на основу ваших специфичних захтева.
  • Оснивање компанија за интелектуално власништво у циљу оптимизирања бенефита структуре.
  • Пренос постојећег интелектуалног власништва компаније у којој ће се  примењивати пакет за интелектуално власништво.
  • Пореско саветовање.
  • Савети у вези са интелектуалним власништвом.
  • Текућа подршка.