Фондови

funds

На основу новорегулисаног Закона о "Алтернативним инвестиционим фондовима" и "Менаџерима алтернативних инвестиционих фондова", као и циља Кипра да постане водећи Европском јуриздикцијом у овој области, Еурофаст помаже клијентима у пореском и правном структурирању инвестицисионих фондова и постављању менаџера алтернативних инвестиционих фондова.

Инвестициони фондови 

Еурофаст  саветује клијенте у  односу на ефикасно пореско структурирање  њихових фондова, као и у селекцији јуриздикције која задовољава њихове потребе и циљеве.

Порески и правни савети се обезбеђују на основу структуре фондова и правни облик се дефинише у зависности од  услова и посебних потреба клијената.

Услуге Еурофаст-а обухватају и услуге оснивања, администрирања и рачуноводства фондова. Обезбеђујемо асистенцију у  поступку лиценцирања и   изради процедура за управљање ризицима, обавештавање, усклађеност и спречавање прања новца, као и бизнис плана  раста бизниса, на основу смерница које су садржане у релевантном законодавству. Можемо да понудимо и текућу подршку у односу на унутрашњу и спољну ревизију, као и услуге о усклађености и извештавању регулаторних органа.

Eurofast може да  помогне  клијентима да оснивају фондове у мноштву других Европских земаља и јуриздикција ван ЕУ на основу потреба, инвестиционих стратегија и захтева клијената, имајући у виду  све пореске импликације.

Менаџери инвестиционих фондова 

Менаџери инвестиционих фондова морају добити лиценцу на основу закона о менаџерима алтернативних инвестиционих фондова. Еурофаст може да обезбеди савете о томе да ли је менаџер фонда дужан да поднесе захтев за такву лиценцу и ако је дужан, може да помогне у попуњавању и достављању апликације за исто. Поред тога, нудимо помоћ у припреми бизнис плана, акта оснивања и статута приватног акционарског друштва, као и смерница о организационој структури истог.