Εξωτερική Ανάθεση Υπηρεσιών Μισθοδοσίας

Απλοποιήστε τις διαδικασίες σας και επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας!

Η ανάθεση των μισθοδοτικών σας υπηρεσιών έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία

Οι εργατικές νομοθεσίες τροποποιούνται συχνά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και το συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό κλίμα- για το λόγο αυτό είναι πλέον άκρως σημαντικό για μια επιχείρηση να βασίζεται σε επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσίες μισθοδοσίας, με στόχο να ελαχιστοποιήσει τα λάθη και τις παραλείψεις που ενδέχεται να επισύρουν υψηλά πρόστιμα και ποινές.

Ασφάλεια

Η επεξεργασία της μισθοδοσίας είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία και ενέχει κινδύνους. Η ανάθεση της μισθοδοσίας σε εξωτερικούς φορείς, εφιστά την προσοχή των πελατών σε διάφορες μορφές απάτης, όπως είναι για παράδειγμα η χειραγώγηση των πληρωμών κλπ. Επίσης, κάνοντας χρήση των εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης της μισθοδοσίας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα στοιχεία της μισθοδοσίας τηρούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και ότι τα χειρίζονται ειδικοί επαγγελματίες.

Μειώστε τα έξοδά σας

Αν αναλογιστείτε τα ποσά των μισθών και των φορολογικών εισφορών των εργαζομένων, το κόστος του λογισμικού μισθοδοσίας κλπ, η ανάθεση της μισθοδοσίας σε εξωτερικό φορέα, τελικά κοστίζει λιγότερο από την εσωτερική διαχείριση. Η συνεργασία με έναν προσιτό πάροχο υπηρεσιών μισθοδοσίας μπορεί να μειώσει σημαντικά τα άμεσα έξοδα επεξεργασίας της μισθοδοσίας. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι περίπου το 90% των εργοδοτών έχουν αναθέσει τη μισθοδοσία σε εξωτερικούς φορείς προκειμένου να μειώσουν τα έξοδα ελέγχου.

Κερδίστε χρόνο

Δώστε περισσότερο χρόνο στους εργαζόμενους σας, απαλλάσσοντας τους από την απαιτητική και επαναλαμβανόμενη διαδικασία διαχείρισης της μισθοδοσίας. Αναθέτοντας την διαδικασία αυτή σε εξωτερικούς φορείς, θα δώσετε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας να απασχοληθούν πιο αποδοτικά σε εργασίες που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, και καθώς θα έχουν απαλλαγεί από τις ευθύνες της μισθοδοσίας, θα μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλες, πιο δημιουργικές εργασίες.

Πρόσβαση σε συστήματα εξελιγμένης τεχνολογίας

Η εξωτερική ανάθεση δίνει στους εργοδότες τη δυνατότητα πρόσβασης στα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και τις πηγές του παρόχου, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε αυτά.