Άλλες υπηρεσίες

Η Eurofast προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργοδοτικών λύσεων για την εξυπηρέτηση εταιρειών, ανεξαρτήτως μεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε διαφόρους κλάδους σε όλες τις χώρες ή στην Περιοχή.

Οι Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Απασχόλησης περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Φορολόγηση εργοδοτών και υπαλλήλων, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, παρακράτηση φόρου.
  • Νομότυπη λογιστική διαχείριση της μισθοδοσίας.
  • Παροχή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών στους εργαζομένους.
  • Διαχείριση των αδειών των εργαζομένων.
  • Επίδειξη δέουσας επιμέλειας, νομικής και κανονιστικής, σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Προγράμματα επιβράβευσης και συμμετοχής των εργαζομένων.
  • Προσφορά προνομίων στο συμμετοχικό κεφάλαιο για τους εργαζομένους στο εξωτερικό.
  • Φορολόγηση των εγκατεστημένων στο εξωτερικό.
  • Άδειες παραμονής και εργασίας (όπου απαιτούνται).
  • Υπηρεσίες Πρόσληψης Προσωπικού.