Ενεργειακός Φόρος

energy-tax-final

Αποτελεσματικές Ενεργειακές Δομές

Η ανάγκη εναρμόνισης μεταξύ τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας, στρατηγικής και βιωσιμότητας των εναλλακτικών πηγών, έχει ως συνέπεια να γίνονται ακόμα πιο περίπλοκες οι ήδη σύνθετες φορολογικές προβλέψεις που σχετίζονται με τα ζητήματα ενέργειας. Τυχόν λανθασμένη προσέγγιση στη διαχείριση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, ενδέχεται να αυξήσει το λειτουργικά σας έξοδα. Καθώς ο ενεργειακός κλάδος ελέγχεται αυστηρά από τις κυβερνήσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, και καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον κουραστεί από τις υψηλές χρεώσεις και τις περιβαλλοντικές καταστροφές, η σωστή διαχείριση αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ελαχιστοποίηση της οικονομικής ζημίας. Οι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τη στρατηγική σας και να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας πάνω στον κλάδο αυτό, προκειμένου να δημιουργήσετε αποτελεσματικές ενεργειακές δομές.

 

Ενεργειακά Σχέδια

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη συνολική υποστήριξη και την παροχή φορολογικών και νομικών συμβουλών σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς ενεργειακών επενδύσεων σε εναλλακτικά ενεργειακά σχέδια, καθώς και για επενδύσεις σε εταιρείες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, που προσφέρουν λύσεις σε ενεργειακά, περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα πόρων.

Διεθνείς Επενδυτές

Έχουμε αναλάβει σε πολλές και διάφορες περιπτώσεις τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη νομική και οικονομική δέουσα επιμέλεια τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, για διεθνείς επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτές.

Τέλος, η εταιρεία μας είναι μέλος της γραμμής υπηρεσιών για θέματα ενεργείας της Taxand, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ των εξειδικευμένων συμβούλων στον τομέα αυτό, καθώς και να διευκολύνουμε την συνεργασία τους στο πλαίσιο διαφόρων διεθνών σχεδίων.