Σταδιοδρομία

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Έχοντας αυτό κατά νου, δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να διακριθούν. Ενθαρρύνουμε τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, προσφέροντας δυνατότητες για περαιτέρω εκπαίδευση και κίνητρα για ανέλιξη, καθώς και την ευκαιρία εργασίας σε ένα δυναμικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε τις γνώσεις και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ενταχθείτε σε μια επιχείρηση δυναμικής ανάπτυξης και επιτυχίας, εάν θα θέλατε να συμμετάσχετε σε μια τέτοια ομάδα, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας.

- Executive Administrator - Romania
Accountant Romania - Romania
Accountant - Cyprus
Executive Administrator - Bulgaria
Country Executive - Egypt
Legal Trainees - Ukraine
Junior Corporate Legal Advisor – Bulgaria
- Accountant – Serbia