Share this post

Sekretarijat za Razvojne Projekte donio je i objavio na svom sajtu Odluku o izboru agenata za posredovanje radi realizacije posebnog razvojnog programa kroz investicije. U saopštenju i Odluci je navedeno da su svega 3 aplikanta od ukupno 22 podnesene aplikacije ispunila sve uslove i stekla pravo na dobijanje licence. Sekretarijat je naveo da su ove tri kompanije ispunile sve uslove: 1. Henley & Partners Government Services Ltd. 2. Arton Group GmbH 3. Apex Capital Partners Sekretarijat će u roku od 30 dana od dana objavljivanja Odluke, pripremiti Ugovor kojim će definisati agencijske uslove. Nakon potpisivanja Ugovora, Agentima će biti izdate licence. *Naš tim eksperata u Crnoj Gori vam je na raspolaganju da odgovori na sva pitanja u vezi investicionih mogućnosti.
Bojana Minić Konsultant za Investicije i Imigraciju bojana.minic@eurofast.eu T. +382 20 228 490 E. bojana.minic@eurofast.eu W. www.eurofast.eu
Please read our DISCLAIMER