Share this post

Helensko privredno udruženje Srbije, u saradnji sa Ambasadom Grčke u Beogradu i uz podršku Univerziteta u Beogradu, objavljuje 15 pozicija za tromesečnu praksu studenata u kompanijama-članicama Udruženja.

Praksa Ova nezavisna inicijativa je pokrenuta u cilju promocije kompanija-članica Helenskog privrednog udruženja i mogućnosti da budući mladi preduzetnici steknu radno iskustvo i povežu se sa tržištem rada. Objavljene pozicije za tromesečnu praksu odnose se na aktivne studente Univerziteta u Beogradu. Za detaljan i pojedinačan opis objavljenih pozicija i proces selekcije kandidata posetite: www.hba.sr  ili  www.mfa.gr/serbia Rok za prijavu kandidata je 10.03.2015. Imena odabranih kandidata će biti objavljena 13.03.2015. na internet stranicama Helenskog privrednog udruženja i Ambasade Grčke u Beogradu. Praksa će početi 16.03.2015. i završiti se 15.03.2015. Studentima će biti uručena potvrda o završenoj praksi na posebnoj menifestaciji koja će održati na Univerzitetu u Beogradu. Eurofast Global d.o.o. traži: 1. Pravnika  2. Računovođu Za dalje informacije kontaktirajte: jelena.janjic@eurofast.eu www.eurofast.eu