News from Greece

 • Προθεσμίες για τους φόρους του 2016 στην Ελλάδα
  i. Στις 20 Ιουνίου είναι η προθεσμία για να δηλωθούν τα εισοδήματα που προήλθαν από μερίσματα, τόκους και επενδύσεις εκμεταλλεύσεις. ii. Τέλη Μαΐου η υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. iii. Μέχρι 15 έκαστου μήνα γίνεται η καταβολή χαρτοσήμου για δάνεια που συνάφθηκαν και καταχωρήθηκαν στα λογιστικά βιβλία του προηγούμενου μήνα μεταξύ εμπορικών ή μεταξύ εμπορικών εταιριών, καθώς και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και...
 • Πιο γρήγορα και πιο εύκολα η σύσταση εταιρίας στην Ελλάδα
  Με το νόμο 4441/2016 (ΦΕΚ Α 27/6.12.2016) υιοθετήθηκαν διατάξεις με σκοπό την απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών μίας στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων που καθιέρωσε για πρώτη φορά ο καταργούμενος νόμος 3853/2010(ΦΕΚ Α΄90). Στο πνεύμα αυτό εισήχθησαν η ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων, καθώς και άλλες αλλαγές στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) με στόχο τη μείωση του χρόνου και...
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές: Νέα ημερομηνία για την κατάρτιση Φακέλου Τεκμηρίωσης & ευνοϊκότερα πρόστιμα
  Σημαντικές αλλαγές προέκυψαν στο τοπίο των ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο φάκελος τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται πλέον έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση εντός της ίδιας προθεσμίας. Η...
 • Αξίζει η επένδυση σε ακίνητα στην Ελλάδα του σήμερα;
  Τα τελευταία επτά χρόνια, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα σημειώνουν σημαντική πτώση. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: Αξίξει τον κόπο μια επένδυση σε ακίνητο τώρα; Η αγορά ακινήτου στην Αθήνα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στοιχίζει από 19 έως 33.000 ευρώ. Ένα ακίνητο λοιπόν, με 5.000€ κόστος αναπαλαίωσης, μπορεί να αποφέρει μέσω ενοικίασης, μηνιαίο εισόδημα ύψους 1000€. Αν το εβδομαδιαίο έσοδο...
 • Greece relaxes certain Capital Control measures
  Recently, the Greek Finance Minister, Euclid Tsakalotos, announced new modifications to the still-imposed Capital Control Regime introduced nearly eighteen months ago. Herein below we present a summary of the main capital control lifts, as published in the Hellenic Government Gazette B (684/15.03.2015), and applicable as of November 18, 2016: • It is now possible for companies which keep their accounting...
 • Μερίσματα από Κύπρο; Φορολογικός Χειρισμός
  Φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, δύναται να πληρώνουν μειωμένο ή ακόμη και μηδενικό  φόρο στην Ελλάδα, ανάλογα με την περίπτωση, για τα μερίσματα που λαμβάνουν ως μέτοχοι εταιρειών με έδρα την Κύπρο. Ειδικότερα το άρθρο 21 της Σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας -Κύπρου, το οποίο στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι : «..ο Κυπριακός Φόρος ο καταβλητέος συμφώνως προς...
 • Annual Tax Certificates are not any more mandatory in Greece
  In accordance with Law 4410/2016 (Government Gazette Ά 141/03-08-2016) annual Tax Certificates issued by Legal Auditors and Audit Firms are not any more mandatory from 2016 and onwards. Consequently, enterprises have now the option not to obtain it. Annual Tax Certificates are issued upon an audit of the application by enterprises of tax provisions on tax subjects, in parallel with...
 • Greece further loosens capital control measures to win back deposits
  Greek Finance Minister Euclid Tsakalotos published a decision dated July 21, 2016, a by virtue of which capital control measures have been substantially lifted aiming at the strengthening of the deposit basis of the banks in Greece. Specifically, the following should be noted: Cash withdrawals: • Cash which will be deposited after July 22, 2016 into bank accounts belonging either...
 • Tax reforms in Greece
  The Hellenic Parliament, with the purpose of meeting the financial targets of the third bailout program, adopted the new Laws 4387/2016 and 4389/2016 by virtue of which significant changes have been introduced to the Hellenic Tax Regime. A. Income Tax: Employment, Pension and Individual Business Activity The new framework has increased tax rates on income from employment, pensions and individual...
 • Tax treatment of social security contributions
  Recently, the Greek Finance Ministry announced new modifications to the tax regime in Greece. Herein below we present a summary of the as amendments which have been published (ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ 2016) by the Public Revenue Office on March 3rd, 2016. The document specifies the following: • The provisions of Article 22 of n.4172 / 2013 specified that in...
 • Greece loosens Capital Control measures
  Greece | March 2016 | Recently, the Greek Finance Minister, Euclid Tsakalotos, announced new modifications to the still -in-force capital controls regime introduced nearly eight months ago. Herein below we present a summary of the main capital control lifts, as published in the Hellenic Government Gazette B (684/15.03.2015), and applicable as of March 15th, 2016: 1. The monthly limit for...
 • Εγκαίνια στα νέα γραφεία της Eurofast Global στην Αθήνα
  Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Eurofast Global στην Αθήνα, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους όσοι μας επισκέφθηκαν καθώς και το προσωπικό που εργάστηκε σκληρά για την πραγματοποίηση της τελετής. Εμείς στη Eurofast υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες μας, πάντα με...
 • Είστε ενήμεροι για την υποχρέωσή σας να δηλώσετε στις ΗΠΑ τους Χρηματοπιστωτικούς Λογαριασμούς σας σε Αλλοδαπές Τράπεζες?
  Οι ΗΠΑ προέβλεψαν για πρώτη φορά την υποχρέωση δήλωσης FBAR το έτος 2011 με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών από υπηκόους ΗΠΑ, κατοίκους ΗΠΑ, εταιρείες, συνεταιρισμούς ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες αφορούν σε περιπτώσεις όπου υπάρχει όφελος από αλλοδαπό χρηματοπιστωτιικό λογαριασμό συμπεριλαμβανομένου τραπεζικού λογαριασμού, χρηματιστηριακού λογαριασμού, αμοιβαίου κεφαλαίου, εμπιστεύματος ή άλλου τύπου ξένου...
 • Προς διαβούλευση το σχέδιο της Υ.Α. για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015.
  Greece/April 2015 Tο Υπουργείο Οικονομικών ανάρτησε στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015. http://www.opengov.gr/minfin/?p=5075 Η υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων ορίζει πως: Οι συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 21 του Ν.4321/2015 δύναται να προεγκριθούν μέσω ηλεκτρονικής δηλωτικής διαδικασίας η οποία απαλλάσσει το φορολογούμενο   από...
 • Φορολογική αντιμετώπιση τιμολογίων εκδιδόμενων από εταιρίες εδρεύουσες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα ή σε μη συνεργάσιμα κράτη
  Greece/October 2014 Τον Ιούλιο του 2013 εκδόθηκε ο Ν. 4172 που αποτελεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της Ελλάδας και είναι ένα σαφώς εξελιγμένο υβρίδιο του προηγούμενου φορολογικού νόμου σε συνδυασμό με τις Ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες. Πιο συγκεκριμένα το νέο νομοσχέδιο θέτει αυστηρότερες προϋποθέσεις στην φορολογική έκπτωση αγορών και προμηθειών που πραγματοποιούν οι ελληνικές εταιρίες από εταιρίες που ανήκουν σε χώρες με...
 • Tι είναι ο εκτελεστής διαθήκης και ποιο το έργο του
  Greece/August 2014 Στο θέμα των διαθηκών, συναντάται ο όρος εκτελεστής διαθήκης. Έτσι, ο διαθέτης μπορεί να  ορίσει  στη  διαθήκη  εκτελεστές  ένα  ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μπορεί  ακόμη να αναθέσει στον εκτελεστή να ορίσει συνεκτελεστές ή διαδόχους του. Ο  διορισμός  εκτελεστή  είναι  άκυρος,  αν   αυτός   τότε   που αποδέχεται το λειτούργημα είναι ανίκανος ή έχει περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία. Πότε...
 • Το επιχειρηματικό σχέδιο της διαδικτυακής επιχείρησης
  Greece/September 2014 Πολλοί ασχολούνται με διαδικτυακές εφαρμογές και άλλες διαδικτυακές επιχειρηματικές δραστηριότητες και συχνά έχει έρθει η στιγμή να πρέπει να παραδώσουν στον συνεργάτη τους, ένα αναλυτικό και εμπεριστατωμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan). Ας δούμε όμως ποιά είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει το business plan μίας εταιρίας για παράδειγμα με διαδικτυακές εφαρμογές. Ορισμοί που περιλαμβάνουν : •...
 • Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (IKE)
  Greece/September 2014 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας Με τον ν. 4072/2012 θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας Ι.Κ.Ε. είναι ένα (1) ευρώ. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή...
 • Διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Greece/September 2014 Τί ισχύει για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε μία άλλη χώρα και τί ισχύει για τη μεταφορά χρημάτων από τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη; Εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές είναι οι διασυνοριακές συναλλαγές που γίνονται. Ως εκ τούτου, εύλογα προκύπτουν διάφορες απορίες σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση αγοράς...
 • Είστε ενήμεροι για την υποχρέωσή σας να δηλώσετε στις ΗΠΑ τους Χρηματοπιστωτικούς Λογαριασμούς σας σε Αλλοδαπές Τράπεζες?
  Οι ΗΠΑ προέβλεψαν για πρώτη φορά την υποχρέωση δήλωσης FBAR το έτος 2011 με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών από υπηκόους ΗΠΑ, κατοίκους ΗΠΑ, εταιρείες, συνεταιρισμούς ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες αφορούν σε περιπτώσεις όπου υπάρχει όφελος από αλλοδαπό χρηματοπιστωτιικό λογαριασμό συμπεριλαμβανομένου τραπεζικού λογαριασμού, χρηματιστηριακού λογαριασμού, αμοιβαίου κεφαλαίου, εμπιστεύματος ή άλλου τύπου ξένου...
 • Καινούρια γραφεία για τη Eurofast στο Βουκουρέστι!
  Καινούρια γραφεία για τη Eurofast στο Βουκουρέστι! Ακόμα ένας λόγος για να μας επισκεφθείτε... Η ομάδα μας μεγαλώνει, το ίδιο και τα γραφεία μας! Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι τα καινούρια γραφεία της Eurofast Ρουμανίας στο Βουκουρέστι βρίσκονται: 9-13, Fagaras street, District 1, Bucharest 010897 Phone: +40 (0)21 318 22 62/     (0)21 318 22 99 Fax: +40...