Τα Νέα μας

Κύπρος: Επιβολή 19% ΦΠΑ στην πώληση γης και ενοικίαση εμπορικών κτηρίων

Στις 03 Νοεμβρίου 2017, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε έναν νέο νόμο, τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2017 (στο εξής ο «τροποποιητικός νόμος»), που τροποποιεί τον βασικό περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο Αρ. 95(Ι)/2000 (στο εξής ο «βασικός νόμος περί ΦΠΑ»). Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα…

Read more

Νέο καθεστώς στην προστασία προσωπικών δεδομένων στις επιχειρήσεις

Ο νέος ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679), γνωστός και ως GDPR (General Data Protection Regulation), έχει σκοπό να προστατεύσει τα φυσικά πρόσωπα έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο Κανονισμός αποτελεί μια ισχυρότερη και εκσυγχρονισμένη εκδοχή…

Read more

Σχέδιο παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εισαγωγή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών για το έτος 2017, η Κυβέρνηση της Κύπρου ανακοίνωσε την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων που θα προχωρήσουν στην Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  που απορρέει από το γενικό πλαίσιο Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου γνωστού σαν EMAS. Αρμόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση…

Read more

Eurofast; Οδηγός Taxand 2017 Global Guide to M&A Tax

Η Eurofast με χαρά συνέβαλε και φέτος στον ετήσιο Οδηγό της Taxand για το 2017 «Global Guide to M&A Tax», στην ενότητα της Κύπρου. Αυτός ο παγκόσμιος οδηγός συνοψίζει το φορολογικό κλίμα στο πεδίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε 37 δικαιοδοσίες και ταυτόχρονα αποτελεί μια επισκόπηση των αναδυόμενων τάσεων στην…

Read more

Η Eurofast Εταιρεία της χρονιάς στον τομέα Υπηρεσιών Μισθοδοσίας στη ΝA Ευρώπη

Η Eurofast με χαρά ανακοινώνει ότι έχει αναγνωριστεί ως "Εταιρεία Λογιστικών και Μισθοδοτικών Υπηρεσιών της Χρονιάς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη" για το 2017 από το Corporate INTL Magazine. Η Eurofast τα τελευταία χρόνια κατέχει ηγετική θέση στις εξωτερικές υπηρεσίες μισθοδοσίας και απασχόλησης, προσφέροντας πρακτικές και αντιπροσωπευτικές  συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα…

Read more

Προθεσμίες για τους φόρους του 2016 στην Ελλάδα

i. Στις 20 Ιουνίου είναι η προθεσμία για να δηλωθούν τα εισοδήματα που προήλθαν από μερίσματα, τόκους και επενδύσεις εκμεταλλεύσεις. ii. Τέλη Μαΐου η υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. iii. Μέχρι 15 έκαστου μήνα γίνεται η καταβολή χαρτοσήμου για δάνεια που συνάφθηκαν και καταχωρήθηκαν στα λογιστικά βιβλία του προηγούμενου μήνα μεταξύ εμπορικών ή μεταξύ…

Read more

Πιο γρήγορα και πιο εύκολα η σύσταση εταιρίας στην Ελλάδα

Με το νόμο 4441/2016 (ΦΕΚ Α 27/6.12.2016) υιοθετήθηκαν διατάξεις με σκοπό την απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών μίας στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων που καθιέρωσε για πρώτη φορά ο καταργούμενος νόμος 3853/2010(ΦΕΚ Α΄90). Στο πνεύμα αυτό εισήχθησαν η ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων, καθώς και άλλες αλλαγές στις Υπηρεσίες…

Read more

Ενδοομιλικές Συναλλαγές: Νέα ημερομηνία για την κατάρτιση Φακέλου Τεκμηρίωσης & ευνοϊκότερα πρόστιμα

Σημαντικές αλλαγές προέκυψαν στο τοπίο των ενδοομιλικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο φάκελος τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται πλέον έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών ο οποίος…

Read more

Αξίζει η επένδυση σε ακίνητα στην Ελλάδα του σήμερα;

Τα τελευταία επτά χρόνια, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα σημειώνουν σημαντική πτώση. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: Αξίξει τον κόπο μια επένδυση σε ακίνητο τώρα; Η αγορά ακινήτου στην Αθήνα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στοιχίζει από 19 έως 33.000 ευρώ. Ένα ακίνητο λοιπόν, με 5.000€ κόστος αναπαλαίωσης, μπορεί να αποφέρει…

Read more

Επιχειρησιακή Μετανάστευση: Πώς και γιατί; Δωρεάν Σεμινάριο από τη Eurofast στην Αθήνα

Η Eurofast Global Ltd, διεθνής οργανισμός παροχής φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με γραφεία σε 21 πόλεις  στην ευρύτερη επικράτεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Επιχειρησιακή Μετανάστευση: Πώς και γιατί;", στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 2015. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στους τρόπους επένδυσης στην περιοχή των Βαλκανίων.…

Read more